top of page

PRAKTIJKREGLEMENT

 

Sportfysiotherapie Nieuwerkerk, als onderdeel van Van Streun Fysiotherapie, hanteert het volgende praktijkreglement:

 1. Bij verhindering van een afspraak dient u deze 24 uur van te voren af te melden.

 2. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie/manuele therapie/acupunctuur door te nemen of hierover informatie in te winnen bij uw zorgverzekeraar. U
  bent hier zelf verantwoordelijk voor.

 3. Van Streun Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in het gebouw of binnen directe omgeving van het gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

 4. Van Streun Fysiotherapie conformeert zich aan de beroepsethiek en gedragscode van het KNGF. Deze gedragscode is ter inzage op verzoek verkrijgbaar en op internet te raadplegen.

 5. Uw gegevens met betrekking tot uw klacht worden in een persoonlijk dossier, een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), bijgehouden. Dit dossier is alleen in te zien en te gebruiken door Van Streun Fysiotherapie, en deze kunt u op uw verzoek inzien of laten wijzigen.

 6. In het kader van leveren van kwalitatieve en doelgerichte zorg, heeft u als cliënt ook plichten. Zo bent u verplicht de behandelaar te voorzien van de noodzakelijke informatie met betrekking tot uw klacht. Ook dient u zich op verzoek te legitimeren. Van Streun Fysiotherapie conformeert zich aan de richtlijn van het KNGF en de hieraan gerelateerde wettelijke bepalingen (WGBO, Wet BIG, Wkkgz, AVG, etc.).

 7. Indien u een klacht heeft over Van Streun Fysiotherapie kunt u deze allereerst kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut. De behandelaar zal alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen. Indien uw klacht niet is opgelost, kunt een klacht indien volgens de klachtenprocedure. Van Streun Fysiotherapie is tevens aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

 8. Minderjarigen worden verzocht bij de eerste afspraak te verschijnen met hun ouder/verzorger.

 9. Gelieve mobiele telefoons in het gebouw op stil te zetten.

 10. Computers worden uitsluitend door behandelaar ingesteld, apparatuur mag alleen met toestemming van behandelaar ingesteld worden.

 11. Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes. In alle ruimtes is het verboden om te roken.

 12. Het dragen van schone sport- en vrijetijdskleding is verplicht en gelieve het gebouw te betreden met schone schoenen.

 13. De prijslijst met tarieven van Van Streun Fysiotherapie staat op de balie van de wachtruimte en is te vinden op de website.

 14. In het kader van uw privacy en gegevensbescherming hebben wij een Privacy Policy. Deze vindt u op onze website en op verzoek verkrijgbaar.

 15. Indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als via de website aan ons doorgeven.

Versie juni 2018

bottom of page